Activity

  • Salling Jennings posted an update 5 days, 15 hours ago

    พื้นที่ให้เช่าร้านอาหาร สำหรับธุรกิจแนวร้านอาหาร หรือ ภัตตาคาร ทั้งหลายนั้นก็เรียกได้ว่าล้วนแล้วแต่ มีความเสี่ยงกันทั้งนั้นที่ใครคิดอยากจะเปิดร้านดังกล่าว ถ้าฝีมือการทำอาหารหรือรสชาติอาหาร